Op vrijdag 10 februari 2017 heeft (vermoedelijk) het eerste QSO plaatsgevonden tussen Koning Willem Alexandertunnel in Maastricht en de bovenwereld. Terwijl ik de tunnel in reed, had ik een QSO met (onder andere) Pascal PB1SAM, die eveneens vanaf het QRL op weg was naar huis. Hij reed echter vrijwel gelijktijdig op het oude, bovengrondse A2-tracé richting noorden, terwijl ik zelf de bovenste tunnelbuis in noordelijke richting nam. Omdat het QSO aanvankelijk via de ON0LB liep, schakelden we even oneerbiedig over op de uitgangsfrequentie van deze repeater.

Zo voerden we het waarschijnlijk eerste simplex QSO tussen de bovenste buis van de dubbellaags tunnel in Maastricht en de bovengrond. Over de verbindingskwaliteit viel niets te mopperen. De afstand is onder de streep dan niet bijzonder groot, maar doordat men volkomen ingepakt is met in beton gegoten vlechtwerk van staal is het zenden vanuit de tunnel alsof men in een kingsize coaxkabel zit! Zo voelt een electron zich dus wanneer het vanuit de eindtor naar onze antenne gestuurd wordt…

In elk geval is met deze actie bewezen dat de tunnel een voordeel voor het verkeer en de omgeving is, maar dat de afscherming van de mantel toch wat gaten vertoond. Binnenkort eens proberen of het vanuit de onderste tunnelbuis ook lukt!