Motorola Metro Pageboy II

Motorola Metro Pageboy II

Motorola Metro Pageboy II Motorola Metro Pageboy II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze aanwinst in de collectie dateert uit de tijd dat paging zich in de 4-meter band afspeelde. Wanneer men een gewone FM-radio iets onder de 88 MHz draaide, waren ononderbroken toonriedeltjes te horen. Af en toe veranderde het ritme van deze riedeltjes even: natuurlijk het moment dat een oproep uitgezonden werd.

In de tijd dat dit netwerk nog operationeel was, bevond de politie zich ook in dat bandsegment. Hoeveel mensen wel niet gedacht hebben dat deze toonriedeltjes bij het verbindingsnetwerk van de toenmalige Rijkspolitie of Gemeentepolitie hoorde? In elk geval was het toenmalige semafoon netwerk behoorlijk ‘storend’ wanneer met een gewone omroepdoos naar de activiteiten van de RP of GemPo geluisterd werden.

Vele jaren later heeft een pager voor dit netwerk zijn weg naar mijn verzameling gevonden. Een duidelijke type-aanduiding is niet te vinden, maar wat gezoek op internet lijkt erop te wijzen dat dit ding een Motorola Metro Pageboy II is. Een drie-standen-schakelaartje dat ook nog eens ingedrukt kan worden en een 7-segment display achter een lensje en een rood glaasje zijn de enige bedienelementen. Verder lijkt de pager van binnen inderdaad vaag op de Pageboy II. Ook in deze pager is een codestekker te vinden, die qua afmetingen echter afwijkt van de Pageboy II codestekker.

Bruikbaar anders dan voor tentoonstelling is deze pager niet. Ik heb er geen idee van welk protocol hiervoor gebruikt werd. Gewone ZVEI-vijftoon lijkt het niet te zijn. Informatie is welkom!!