Philips Escort

img_3348.jpg

De Philips ESC is de eerste semafoon die in Nederland verkrijgbaar was. Met drie verschillende (gloei-)lampjes konden verschillende oproepen kenbaar gemaakt worden. Een dergelijk systeem is nog lang blijven bestaan met ’tone only’ semafoons.

Het eerste Nederlandse semafoon-avontuur speelde zich in de 4m-band af, net onder de FM-omroepband. Als de omroepdoos een tik onder de 88 MHz gedraaid werd, kon men allerlei toonmelodietjes horen. Geen idee wat voor protocol dit was. In elk geval geen 5-toon en al zeker geen POCSAG. Af en toe hoorde men ook de politie ertussendoor praten, en ‘dus’ waren die toontjes van ‘de politiezender’. Geen mens kwam op het idee dat die omroepdoos breedbandig als een schuurdeur was en alles tussen 86 en 89 MHz in één keer doorliet.

Over deze eerste semafoon is weinig informatie te vinden:

  • Frequentie: 4m-band, vermoedelijk 87.5 MHz
  • Protocol: ?
  • Gewicht: 4.5 kg
  • Bouwjaar: begin / midden jaren ’60