Swissphone Sherpa

Momenteel is nog niet bijzonder veel informatie over de Swissphone Sherpa voorhanden. Het is in elk geval een 5-toon pager die in een grijs verleden ook door de toenmalige PTT Mobilofonie geleverd werd. De gedachte hierbij was, dat iemand die via de mobilofoon opgeroepen werd terwijl hij niet in het voertuig zat, toch bereikbaar kon zijn. Dan moest men bij het uitstappen dus de pager uit de auto meenemen. Wanneer de bewuste gebruiker via de mobilofoon opgeroepen werd maar niet antwoordde, kon de persoonlijke 5-toon uitgezonden worden. Deze trieerde dan de mobilofoon om de 5-toon als een soort repeater nogmaals uit te zenden om zo de pager te activeren.

Dat deze Sherpa voor dit systeem bedoeld was, is wel af te leiden uit het feit dat er een houder / oplader voor in de auto bij zit. Door middel van deze houder kon de 3.6V batterij van de pager via het 12V boordnet constant opgeladen worden. Deze batterij lijkt overigens verrassend veel op een reguliere 1.2V AA batterij.

Verder is bekend dat deze Sherpa voor de 2m-band bedoeld is, maar de exacte QRG heb ik nog niet gevonden. Daarvoor zal de pager eerst voorzichtig geopend moeten worden.Swissphone Sherpa