All clear?

Omdat Tetra bij het grote publiek en bij de overheid zelf meestal bekend is als ‘C2000’, reageren mensen (waaronder overheidsfunctionarissen) nogal eens nerveus wanneer Tetra ter sprake komt. Het is nu eenmaal niet zo bekend dat Tetra een standaard is, net als bijvoorbeeld DMR, die ook voor civiele doeleinden gebruikt kan en mag worden. Het verschil zit in de versleuteling. Overheden in Nederland en de ons omringende landen passen op de Tetra-netwerken sterke encryptie toe, met de aanduiding TEA2. Deze encryptie valt onder embargo, en mag dus niet in bezit zijn van ongeauthoriseerden. En dat is dus ook niets waarmee een zendamateur zich bezig kan, wil en mag houden.

Echter wordt onversleutelde Tetra ook bijvoorbeeld in het bedrijfsleven toegepast. Havendiensten, koerierbedrijven en gemeentelijke instellingen in den lande gebruiken Tetra voor hun bedrijfsvoering. En dit maakt het wederom voor zendamateurs interessant. Want de apparatuur met zogenaamde ‘clear’ firmware, dus zonder versleuteling, valt onder de gewone vergunningsregels. Immers kan iedereen die een Tetra-set heeft op betreffende frequenties meeluisteren. Op YouTube zijn overigens ook tal van voorbeelden te vinden waarbij Tetra meegeluisterd wordt met behulp van de bekende RTL-dongle.

Eén van de indicatoren dat een Tetra-setje met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ‘clear’ firmware heeft, is de sticker met het TEI- en serienummer. Apparaten die uitgeleverd zijn aan civiele gebruikers en dus nooit in een versleuteld netwerk actief waren, hebben het woordje ‘clear’ duidelijk op deze sticker staan. Voor de amateur maar wellicht ook voor een argwanende agent is dit een eerste indicatie dat het setje niet uit overheidsbestanden stamt, nooit in het C2000-netwerk actief was en dat (dus) ook nooit kan worden.

img_3184