Eerste begin: Tetra en C2000

Tetra lijkt de zoveelste digitale modus in de reeks van DMR, dPMR en DStar. Net als DMR komt Tetra uit de wereld van de professionele gebruikers. Het protocol is het meest bekend doordat het eveneens gebruikt wordt in het landelijk netwerk van de hulpdiensten, C2000. Aangezien over C2000 al veel negatief geroepen en geschreven is, lijkt het erop dat Tetra een slecht systeem is. Echter is Tetra slechts het verbindingsprotocol binnen het netwerk en heeft dus niets te maken met bijvoorbeeld de dekking van het netwerk. De kwaliteit en plaatsing van infrastructuur en de kwaliteit van de gebruikte mobiele en vaste apparatuur is bepalend.

De naam C2000 deed vermoeden dat in het jaar 2000 alle hulpdiensten op dit netwerk overgegaan waren. Dit bleek echter beslist niet het geval te zijn: pas rond 2007 was de migratie een feit en waren alle hulpdiensten in alle regio’s ‘over’ naar C2000. Vervolgens ontstond nogal wat remous over de kwaliteit en netwerkdekking. Er ontstonden situaties waarbij gebruikers geen verbinding via C2000 konden opbouwen terwijl men zelfs zichtcontact met de steunzender had.

Ondanks alle onrust, hobbels en obstakels lijkt C2000 nu een vaste plaats in hulpdienstenland ingenomen te hebben. Bijna 10 jaar na dato. Maar dat betekent ook dat al hier en daar wat apparatuur afgedankt wordt. Een mooie gelegenheid voor zendamateurs? Nee, niet bepaald. Want apparatuur van de hulpdiensten is voorzien van firmware die voor versleuteling van het berichtenverkeer zorgt. Hetgeen de reden is waarom deze apparatuur niet in allemans bezit mag zijn. Echter is Tetra een verbindingsprotocol dat niet enkel voor de overheid ontwikkeld is. Tetra wordt ook in het bedrijfsleven toegepast. Die apparatuur is van ‘clear’ firmware voorzien: er zit geen versleutelingsalgoritme in dat onder embargo valt. En ook hier is de eerste apparatuur zo stilaan ‘end of life’. En dit biedt natuurlijk wel opties voor zendamateurs. Op diverse websites waarop tweedehands meuk aangeboden wordt, verschijnen af en toe advertenties waarin Tetra-spul aangeboden wordt. En juist met deze apparatuur wordt mondjesmaat geëxperimenteerd.

Waar op te letten bij het kopen van tweedehands spul?

  • Frequentiebereik: er is Tetra-apparatuur op de markt met een frequentiebereik van 380-400 MHz. Hierbij gaat het om:
    • spullen die oorspronkelijk voor C2000 bedoeld waren, en dus mogelijk op minder legale manier op de vrije markt terecht gekomen is!
    • eerste generatie apparatuur die niet of nauwelijks naar de 70cm amateurband in te ’tillen’ is;
  • Programmeren: Tetra-apparatuur is professioneel spul, hetgeen betekent dat er relatief veel eindgebruikers apparatuur is, terwijl maar weinig programmeer-interfaces en/of software beschikbaar is. Professioneel spul is zelden of nooit direct via het apparaat zelf te programmeren. Dus wil je het goed kunnen gebruiken en aanpassen, zijn programmeerkabel / -interface en de bijbehorende software noodzakelijk;
  • Functionaliteit: ook hier geldt dat hoe ouder de spullen zijn, des te beperkter zijn de functies;
  • Beschikbaarheid van informatie: doorzoek internet tot in de kleinste uithoeken om voor de aanschaf van de spullen na te gaan of voldoende informatie over het betreffende apparaat te vinden is. Er zijn nogal eens wat exoten in de verkoop, waarover nauwelijks informatie te vinden is.