Van een bevriend amateur kreeg ik de vraag of ik een aantal Motorola MTM700 tetra-mobilofoons kon programmeren. Hiervoor kon ik prima de zelfdgebouwde RS232-programmeerinterface gebruiken. Software voor de MTM700 (leek) ik ook te hebben. De sets konden snel uitgelezen worden, echter is het bij dergelijke oude tetra-radio’s nogal lastig om deze buiten de band te zetten. Er circuleren nogal wat codeplugs die reeds amateurfrequenties bevatten. En zulke codeplugs kunnen wel (buiten de band) aangepast worden om vervolgens in een set geprogrammeerd te worden.

Een andere amateur was zo vriendelijk mij een codeplug voor de MTM700 te sturen. Maar daarmee stak een vervelend probleem de kop op: de codeplug was wel voor een MTM700, maar dan voor een oudere firmware-versie. Verschillende firmware-versies kunnen verschillende functies bevatten. Vandaar dat niet alleen de firmware maar ook de codeplug een versienummer heeft. Verschillende firmware-versies kunnen dezelfde codeplug-versie hebben, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

In dit specifieke geval was de codeplug voor firmware R020003317 geschreven:
– R02: de firmware is voor de Motorola MTM700 bedoeld
– 000: dit is de ‘clear’ firmware, dus zonder TEA-encryptie
– 3317: firmware-versienummer

Echter was de radio van een nieuwere versie voorzien, namelijk R020003357. En in dit geval was het dus niet mogelijk om de codeplug voor versie 3317 naar een radio met versie 3357 te uploaden. Om dit op te lossen, konden twee wegen bewandeld worden. Enerzijds heeft de CPS een functie om een bestand met een codeplug te upgraden om ze voor een hogere firmware-versie geschikt te maken. Echter bleek deze functie niet te functioneren. De andere optie bestond uit het downgraden van de mobilofoon naar versie R020003317.

Het probleem hierbij was dat deze firmware-versie niet te vinden was. Wel was een firmware R020003340. Er was een kleine kans dat het deze omweg zou functioneren, maar onder de streep was dit de enige optie.

Eerst heeft de mobilofoon een downgrade gekregen van firmware 3357 naar 3340. Hiertoe moet ervoor gezorgd worden dat alle benodigde firmware-bestanden in de subfolder ‘sw’ van de Motorola-directory staan. Concreet gaat het hier om de bestanden:
– R020003340.z19
– R020003357.z19

Zorg ervoor dat de mobilofoon uit staat en de spanning aangesloten is. Daarna moet de CPS gestart en de mobilofoon met de programmeer-interface verbonden worden. Druk nu gedurende een paar tellen op de power-knop van de mobilofoon. Er zal niets (zichtbaars) gebeuren, maar een doorverbinding in de programmeerkabel en de druk op de powerknop zetten de mobilofoon in de programmeer-modus. Vervolgens wordt in het menu ‘Tools’ de optie ‘Downgrade phone’ gekozen. Hierna zal de software met de radio gaan communiceren om vast te stellen welke downgrade mogelijk is. Dit duurt enkele minuten, waarbij op het scherm niets lijkt te gebeuren. Uiteindelijk komt een dialoogvenster waarop bevestigd wordt dat de gekozen seriële poort beschikbaar is (en dat hierop dus ook een radio aangesloten is).

Na het klikken op ‘Continue’ verschijnt een volgend venster waarmee de downgrade-instellingen vastgelegd worden:
– kies onder ‘Version Selection’ naar welke versie gedowngraded zal worden
– ‘Subscriber Type Selection’ dient op ‘Clear’ te staan
– ‘Downgrade Data Codeplug to’ niet veranderen
– beide vinkjes onderaan het scherm UIT

Klik vervolgens op ‘Write’. De downgrade-procedure zal nu starten. Hierbij is het belangrijk dat het proces niet onderbroken wordt. Zorg ervoor dat data- en voedingskabels goed vast zitten, zorg ervoor dat de computer niet in slaapstand gaat en doe bij voorkeur gedurende de minuten dat de downgrade duurt (ook met de PC) niets anders dat het proces zou kunnen verstoren. Als de downgrade-procedure voltooid is, wordt een afsluitend scherm zichtbaar, waarna de mobilofoon met het rode icoontje in de menubalk uitgeschakeld kan worden. Dit wordt op het scherm van de PC bevestigd, de mobilofoon geeft nog steeds geen teken van leven.

Verwijder nu de programmeerkabel en schakel de mobilofoon in. Hij zal nu normaal opstarten en tijdens dit opstarten wordt op het scherm kort het nieuwe firmware-versienummer zichtbaar: R020003340.

Na deze downgrade kan de codeplug voor firmware-versie R020003317 in de mobilofoon geladen worden. De firmware-versies komen dus nog steeds niet overeen, maar de codeplug voor firmware 3317 is hetzelfde als voor firmware 3340. Voor het uploaden van de codeplug moet dus eerst de mobilofoon weer uitgeschakeld worden, de programmeerkabel moet aangesloten worden en met een nadrukkelijke druk op de powerknop moet de mobilofoon weer in programmeermodus gezet worden. Schakel na het uploaden de mobilofoon weer via de CPS uit en maak de programmeerkabel los. Als de mobilofoon nu ingeschakeld wordt en opgestart is, is de nieuwe (amateur-) programmering zichtbaar.

In principe is de mobilofoon nu op de amateur frequenties bruikbaar. Ware het niet dat er dus een lagere firmware-versie op staat. Dit zal in de regel voor de zendamateur geen gevolgen hebben. Maar het staat netter om de versie terug te zetten naar de versie waarmee begonnen is. Daartoe moet de set weer op de programmer aangesloten worden en in programmeermodus gezet worden. Via het menu ‘Tools’ in de CPS wordt dan voor ‘Upgrade Phone’ gekozen. Een soortgelijk scherm als bij de downgrade-functie wordt dan zichtbaar, waarbij onder ‘Version Selection’ nu voor de nieuwere versie gekozen wordt (R020003357). ‘Subscriber Type Selection’ blijft ook nu op ‘Clear’ staan en de beide vinkjes onder in het scherm gaan uit. Daarna kan op ‘Write’ geklikt worden om de upgrade te starten.

Na de upgrade heeft de mobilofoon nog steeds zijn amateur-programmering, echter met gebruikmaking van firmware 3357. Wanneer nu de set uitgelezen wordt, kan deze data veranderd en weer naar de mobilofoon terug geschreven worden. Helaas kan de codeplug niet opgeslagen worden. Waarschijnlijk voert de CPS een sanity check uit op de gegevens en verwijdert alle frequenties boven 430 MHz.