Tetra kent net als bijvoorbeeld DMR een aantal parameters die de hiërarchie binnen het netwerk bepalen. Deze parameters dienen natuurlijk in elk apparaat geprogrammeerd te worden, om op de juiste manier verbinding te kunnen opbouwen. Deze parameter bestaan uit:

  • MCC: Mobile Country Code
  • MNC: Mobile Network Code
  • GSSI: Group Short Subscriber Identity
  • ISSI: Individual Short Subscriber Identity

Het complete adres van de radio bestaat dus uit MCC + MNC + GSSI + ISSI . Niet alleen bij netwerk-afhankelijke verbindingen (TMO) is dit adres van belang. Ook in DMO-verbindingen is het goed om hierover na te denken. Het adres wordt bijvoorbeeld ook in DMO belangrijk wanneer het erom gaat private calls te doen of om tekstberichten (SDS) naar een ander apparaat te versturen.

Verder kan softwarematig vastgelegd worden binnen welke adresbereiken de radio ’thuis’ is. In dat geval hoeft men voor het opzetten van een private call of het sturen van een SDS niet het complete adres in te toetsen, maar kan worden volstaan met (een deel) van de ISSI. Hoe dit precies in zijn werk gaat, valt buiten dit artikel.

In elk geval hebben in het verleden in Nederland al zendamateurs hierover nagedacht. Hierbij is vastgelegd dat voor de MCC vastgehouden wordt aan de codering zoals die ook in de GSM-wereld gebruikt wordt. Voor Nederlandse stations betekent dat dus dat de MCC ‘204 wordt. Dit is overigens ook bijvoorbeeld in het amateur-DMR-netwerk zo overgenomen.

De netwerkcode ‘MNC’ is in Nederland ooit op ‘7373’ vastgelegd. Voor amateurs klinkt dat vriendelijk, en ik zie ook geen reden om hiervan af te wijken. Op dezelfde manier is ooit bepaald om ‘1000’ als GSSI vast te leggen. En omdat ik ook hier geen reden zag om het anders te doen, heb ik dit aangehouden. Hou er wel rekening mee dat in bijvoorbeeld Duitsland andere standaarden vastgelegd zijn!

Daarna werd het tijd om op het whiteboard in de shack een opzet te maken hoe de ISSI’s ingedeeld werden. Ondanks dat ik geen enorme hype verwacht waarbij honderden amateurs tegelijk op Tetra overgaan, wilde ik wel een zekere logica aanhouden. Daarom heb ik de eerste vier cijfers van de ISSI gelijk gesteld aan de cijfers van de postcode. Daarna volgt een driecijferige ‘suffix’, waarbij ‘000’ tot en met ‘500’ voor mobiele en vaste posten zijn, en ‘501’ tot en met ‘999’ voor portofoons. Omdat ik geen 1000 amateurs met Tetra-apparatuur binnen één en hetzelfde postcode-gebied verwacht, heb ik voor elk apparaat een eigen ISSI gekozen. In principe zou volstaan kunnen worden met één ISSI per call of per station dat tegelijk QRV kan zijn.

De foto hieronder laat mijn hersenspinsel zien:

  • 6301000: dit is de Motorola MTM800E die inmiddels als node-transceiver dienst doet;
  • 6301001: deze Motorola MTM800 zal op termijn /M ingezet worden;
  • 6301501 en 6301502: dit zijn beide MTP700 porto’s. Door de leeftijd van deze porto’s kan jammer genoeg geen gebruik gemaakt worden van allerlei ‘leuke’ en geavanceerde functies;
  • 6301503: dit is de Motorola MTH800 zonder GPS-functie (wel ingebouwd maar niet actief);
  • 6301504: gemarkeerd met (G) omdat dit de MTH800 is met actieve GPS.